Os ydych yn ddefnyddiwr dŵr cartref neu fusnes yn Lloegr neu Gymru, rydym ni yma i ymladd drosoch chi.

Rydym yn gweithio’n agos â chwmnïau dŵr, Llywodraethau, rheoleiddwyr fel Ofwat, Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Arolygiaeth Dŵr Yfed, y cyfryngau, a sefydliadau eraill.

Rydym yma i ddarparu arweiniad a gwybodaeth, ateb eich cwestiynau a mynd i’r afael â’ch cwynion, nad ydynt wedi eu datrys, am gwmnïau dŵr.