Oes gennych broblem â’ch gwasanaeth dŵr neu garthffosiaeth?

Yn gyntaf, dilynwch weithdrefn cwynion eich cwmni dŵr (mae gwybodaeth am sut i wneud hyn ar eich bil dŵr ac ar eu gwefan nhw).

Os nad ydych yn hapus, gofynnwch i gael siarad ag uwch reolwr.

Gwneud eich cwyn

Os ydych wedi dilyn y drefn hon ond yn anhapus â’ch cyflenwad dŵr a’ch cwmni carthffosiaeth o hyd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:

online  Llenwch ein ffurflen gwyno ar-lein (bydd angen i chi greu cyfrif neu fewngofnodi).

email  Anfonwch e-bost atom ni yn enquiries@ccwater.org.uk; neu

phone  Ffoniwch ni ar 0300 034 2222 yn Lloegr neu 0300 034 3333 yng Nghymru (8.30am tan 5pm, ddydd Llun i ddydd Gwener)

Gallwch gael rhagor o fanylion yn ein taflen, ‘Eich hawl i gwyno,’ isod:

Mae ein hastudiaethau achos (enghreifftiau go iawn) yn dangos sut rydym wedi helpu cwsmeriaid.

Dal yn anhapus?

Os ydych yn dal i fod yn anhapus ar ôl ichi ofyn am gymorth gan eich cwmni dŵr a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, gallech fod yn gymwys i fynd â’ch pryderon at y Cynllun Unioni Dŵr (WATRS).