Sicrhau’r canlyniadau gorau i bob defnyddiwr dŵr – yn awr ac yn y dyfodol

Rydym yn sicrhau bod pob defnyddiwr yn y cartref ac mewn busnesau, yn awr ac yn y dyfodol:

alt="" yn wynebu costau fforddiadwy y maent yn eu gweld yn deg ac yn werth am arian

alt="" yn cael gwasanaeth da y tro cyntaf; eu bod wedi eu diogelu pan aiff pethau o chwith a gwasanaeth hawdd ei ddefnyddio i bawb

alt="" yn derbyn gwasanaethau dŵr a gwastraff dŵr diogel, dibynadwy y gall pawb ymddiried ynddyn nhw nawr, ac yn y tymor hir

alt="" yn gwybod bod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn llunio’r sector dŵr drwy hysbysu ac ymgysylltu â phob defnyddiwr, fel bod llunwyr penderfyniadau a’r diwydiant yn gweithredu ar yr hyn y mae defnyddwyr yn ei ddweud