Mae ein gwerthoedd yn diffinio’r hyn yr ydym yn ei gynrychioli fel sefydliad, ac maent yno i’n harwain yn ein gwaith a’n penderfyniadau o ddydd i ddydd.

Mae defnyddwyr wrth wraidd ein sefydliad

Gwybodus

Mae ein gwaith yn seiliedig ar dystiolaeth i’n helpu i gyflawni canlyniadau

Proffesiynol

Rydym yn cyflwyno ein nodau’n barhaus trwy fod yn drylwyr ac yn effeithlon

Parchus

Rydym yn trin pobl yn deg a chyda cwrteisi, gan ystyried eu hanghenion unigol

Agored

Rydym yn dryloyw ac yn onest wrth ymdrin â phawb