Bydd yn rhaid i gwsmeriaid dibreswyl sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ddefnyddio o leiaf 50 miliwn o ddŵr y flwyddyn i newid adwerthwr dŵr. Bydd llawer o gwsmeriaid dibreswyl, gan gynnwys busnesau, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus sydd wedi’u lleoli yng Nghymru yn cael eu gwasanaethu gan un o’r ddau gwmni sy’n gweithredu yng Nghymru, Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy.

Ni fydd cwsmeriaid sy’n talu eu landlordiaid am ddŵr yn gallu dewis a dethol cwmni waeth faint o ddŵr y byddant yn ei ddefnyddio.

Ni fydd cwsmeriaid dibreswyl yng Nghymru yn gallu dewis a dethol gwasanaethau dŵr gwastraff o gwbl.

Os ydych chi’n gwsmer sy’n defnyddio dros 50ML o ddŵr ac am ddewis cwmni, gallwch edrych ar newid eich adwerthwr dŵr.

Gall pob cwsmer arall yng Nghymru ganfod gwybodaeth am y gwasanaethau, taliadau a pholisïau’r ddau adwerthwr dŵr presennol yng Nghymru:

Read this in English
Darllenwch hwn yn Saesneg