Cymraeg

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, Pwyllgor Cymru, yn cynnig cynrychiolaeth gref i ddefnyddwyr dŵr yng Nghymru.

Rydym yn bennaf gyfrifol am gynrychioli cwsmeriaid y cwmnïau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru: Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy. Yng Nghanolbarth Cymru, caiff rhai cwsmeriaid eu gwasanaethu gan Severn Trent Water, ac rydym yn cydweithio â’n Pwyllgor yng Nghanolbarth Lloegr i gynrychioli’r cwsmeriaid hyn.

Rydym yn ymdrin â chwynion cwsmeriaid os ydynt wedi ceisio datrys problemau â’u cwmnïau dŵr ac wedi methu gwneud hynny. Ein nod yw datrys 70% o gŵynion ymhen 20 diwrnod gwaith a datrys 85% ohonynt ymhen 40 diwrnod gwaith. Ers ffurfio’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, rydym wedi bod yn hynod lwyddiannus yn cyflawni’r nodau hyn.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ffoniwch ni ar 0300 034 3333 neu anfonwch e-bost wales@ccwater.org.uk.

Mae cwmnïau dŵr yn darparu gwasanaethau i filiynau o gartrefi a busnesau bob dydd. Fel arfer, maent yn cynnig gwasanaeth da ond weithiau mae cwmnïau’n methu â gwneud pethau’n gywir y tro cyntaf.

Gwybodaeth a dogfennau yn ymwneud â’r cynllun iaith Gymraeg.

Gwybodaeth am Gymraeg eiriolwyr defnyddwyr lleol.

Dyma rai o’n datganiadau diweddaraf i’r wasg sy’n ymwneud â Chymru.

Dogfennau Adolygiad Blynyddol Cymru.

Dogfennau Rhaglen Waith i’r Dyfodol.