Cymraeg

CCW, Pwyllgor Cymru, yn cynnig cynrychiolaeth gref i ddefnyddwyr dŵr yng Nghymru.

Mae ein tîm yn brofiadol iawn o ran rhoi cyngor a chymorth rhad ac am ddim i ddefnyddwyr ar bob agwedd ar eu gwasanaethau dŵr a charthion.

Rydym yn cefnogi miloedd o gwsmeriaid sydd â chwynion nad ydyn nhw wedi gallu eu datrys yn uniongyrchol â’u cwmni dwr. Rydym wedi sicrhau dros £25 miliwn mewn unioni ariannol ar gyfer defnyddwyr ers 2005.

Yn ogystal â hyn, rydym yn gwneud ymchwil ar ystod eang o broblemau dŵr, ac yn cyhoeddi ein canfyddiadau.

Mae gennym hefyd bwyllgorau rhanbarthol yn Lloegr, pwyllgor yng Nghymru a thîm o Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol sy’n eich cynrychioli chi yn eich ardal chi.

Mae ein gwaith yn costio 22c y flwyddyn i bob un sy’n talu bil dŵr.