Wales

 • Coins in a jam jar with labels attached in a row

  Switching to a meter could help dilute impact of rising water bills in Wales

  Average water and sewerage bill set to rise for Dŵr Cymru Welsh Water and Hafren Dyfrdwy customers from April – but changes will vary depending on circumstances. Changes mark start of new 5-year package of prices and investment. Switching to a water meter could save some households in Wales more than £100 a year. 1…

 • Mae 100,000 a mwy o aelwydydd yng Nghymru yn cael cymorth parhaus gyda biliau dŵr

  Mae dros 100,000 o aelwydydd yng Nghymru bellach yn cael cymorth parhaus gyda’u biliau dŵr ond gallai llawer o gwsmeriaid eraill sicrhau rhagor o arbedion er mwyn rhoi hwb i’w cyllid yn ystod y pandemig. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, CCW, yn annog cwsmeriaid sydd mewn dyfroedd dyfnion i elwa ar y cymorth sydd ar gael…

 • Map of Welshpool Wales

  Water services under the microscope at watchdog’s meeting

  Water companies’ abilities to plan for the future will be scrutinised when the Consumer Council for Water (CCWater) meets in Welshpool on Tuesday (17 December). Suppliers in Wales will join the Water Watchdog at its public meeting to examine how water services in rural Wales could be safeguarded for the future. There will be a…

 • Pwysau ar Hafren Dyfrdwy i leihau nifer uchel y cwynion

  Mae corff gwarchod y defnyddwyr wedi rhybuddio cwmni dŵr Hafren Dyfrdwy bod yn rhaid iddo ddangos gwelliannau amlwg wedi cynnydd sylweddol mewn cwynion. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn galw ar gyflenwr i wyrdroi’r 42% o gynnydd yn nifer y cwsmeriaid a ffoniodd er mwyn ceisio datrys problemau gyda’r gwasanaeth yn 2018/19.1 Ar ben hynny, bu…

 • Keyboard with blue complaints button and sad face

  Hafren Dyfrdwy under pressure to reduce high numbers of complaints

  Hafren Dyfrdwy has been warned by the consumer watchdog that it must show a marked improvement after reporting a sharp rise in complaints. The Consumer Council for Water (CCWater) has called on the supplier to reverse a 42 per cent increase in the number of customers that had to pick up the phone to resolve…