Wales

 • Woman looking at bill

  Households in Wales at risk of missing out on water bill lifeline

  1 in 8 consumers in Wales say they struggle to afford their water bill About a third of customers have little awareness of water company support and are less likely to contact them for help – according to water consumer body CCW’s annual survey Under 25s, over 75s, Black-Caribbean and ethnic minority groups most at…

 • Portrait of worried black woman standing beside window looking at bill

  Annog aelwydydd sy’n dioddef yn sgil y firws i ofyn am gymorth eu cwmni dŵr

  Mae aelwydydd sy’n dioddef yn ariannol yn sgil yr argyfwng coronafeirws yn cael eu hannog i ofyn am gymorth gan eu cwmni dŵr. Yn ôl CCW – y corff sy’n rhoi llais i ddefnyddwyr dŵr – gallai cwsmeriaid ddefnyddio cynlluniau sydd eisoes ar gael, er enghraifft seibiannau talu, WaterSure a thariffau cymdeithasol a allai leihau…

 • Portrait of worried black woman standing beside window looking at bill

  CCW yn benderfynol o roi diwedd ar rwystredigaeth defnyddwyr dŵr

  Gallai mynd i’r afael ag achosion cwynion am filiau a dyledion helpu i weddnewid safbwyntiau defnyddwyr ar y diwydiant dŵr, yn ôl adroddiad newydd. Mae CCW – y corff sy’n rhoi llais i ddefnyddwyr dŵr – yn lansio ymgyrch newydd i helpu’r diwydiant i fynd i’r afael â chwynion am filiau, sy’n parhau i achosi…

 • Floating piggy bank

  Customers in Wales urged to tap into ways to save

  Last week it was announced that the average cost of water bills in Wales is set to rise from April. With 1 in 8 customers already telling us they find their water bill unaffordable, this will undoubtedly have an impact on people already feeling the pinch. With this in mind, CCW’s Senior Policy Manager, Lia…

 • Gallai newid i fesurydd helpu i lastwreiddio effaith biliau dŵr sy’n codi

   Mae disgwyl i filiau dŵr a charthffosiaeth cyffredin cwsmeriaid Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy godi o fis Ebrill ymlaen – ond bydd y newidiadau’n amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau pobl.  Daw’r newidiadau ar ddechrau pecyn 5 mlynedd newydd o brisiau a buddsoddi. Gallai newid i fesurydd dŵr arbed dros £100 y flwyddyn i rai aelwydydd…