Wales

 • Portrait of worried black woman standing beside window looking at bill
  CCW yn benderfynol o roi diwedd ar rwystredigaeth defnyddwyr dŵr

  Gallai mynd i’r afael ag achosion cwynion am filiau a dyledion helpu i weddnewid safbwyntiau defnyddwyr ar y diwydiant dŵr, yn ôl adroddiad newydd. Mae CCW – y corff sy’n rhoi llais i ddefnyddwyr dŵr – yn lansio ymgyrch newydd i helpu’r diwydiant i fynd i’r afael â chwynion am filiau, sy’n parhau i achosi … Continued

 • Floating piggy bank
  Customers in Wales urged to tap into ways to save

  Last week it was announced that the average cost of water bills in Wales is set to rise from April. With 1 in 8 customers already telling us they find their water bill unaffordable, this will undoubtedly have an impact on people already feeling the pinch. With this in mind, CCW’s Senior Policy Manager, Lia … Continued

 • Gallai newid i fesurydd helpu i lastwreiddio effaith biliau dŵr sy’n codi

   Mae disgwyl i filiau dŵr a charthffosiaeth cyffredin cwsmeriaid Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy godi o fis Ebrill ymlaen – ond bydd y newidiadau’n amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau pobl.  Daw’r newidiadau ar ddechrau pecyn 5 mlynedd newydd o brisiau a buddsoddi. Gallai newid i fesurydd dŵr arbed dros £100 y flwyddyn i rai aelwydydd … Continued

 • Map of Welshpool Wales
  Water services under the microscope at watchdog’s meeting

  Water companies’ abilities to plan for the future will be scrutinised when the Consumer Council for Water (CCWater) meets in Welshpool on Tuesday (17 December). Suppliers in Wales will join the Water Watchdog at its public meeting to examine how water services in rural Wales could be safeguarded for the future. There will be a … Continued