Wales

 • CCW yn penodi Emma Clancy fel Prif Weithredwr newydd

  Mae CCW wedi penodi Emma Clancy yn Brif Weithredwr newydd i arwain ei ymdrechion i greu sector dŵr tecach a chryfach i ddefnyddwyr. Bydd Emma yn dechrau ar ei swydd gyda’r grŵp defnyddwyr dŵr ar 1 Gorffennaf ar ôl gweithio i’r gweithgynhyrchwr cynhyrchion adeiladu byd-eang, BMI, lle’r oedd yn Gyfarwyddwr Gofal. Mae ganddi brofiad helaeth … Continued

 • Portrait of worried black woman standing beside window looking at bill
  CCW yn benderfynol o roi diwedd ar rwystredigaeth defnyddwyr dŵr

  Gallai mynd i’r afael ag achosion cwynion am filiau a dyledion helpu i weddnewid safbwyntiau defnyddwyr ar y diwydiant dŵr, yn ôl adroddiad newydd. Mae CCW – y corff sy’n rhoi llais i ddefnyddwyr dŵr – yn lansio ymgyrch newydd i helpu’r diwydiant i fynd i’r afael â chwynion am filiau, sy’n parhau i achosi … Continued

 • Floating piggy bank
  Customers in Wales urged to tap into ways to save

  Last week it was announced that the average cost of water bills in Wales is set to rise from April. With 1 in 8 customers already telling us they find their water bill unaffordable, this will undoubtedly have an impact on people already feeling the pinch. With this in mind, CCW’s Senior Policy Manager, Lia … Continued

 • Gallai newid i fesurydd helpu i lastwreiddio effaith biliau dŵr sy’n codi

   Mae disgwyl i filiau dŵr a charthffosiaeth cyffredin cwsmeriaid Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy godi o fis Ebrill ymlaen – ond bydd y newidiadau’n amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau pobl.  Daw’r newidiadau ar ddechrau pecyn 5 mlynedd newydd o brisiau a buddsoddi. Gallai newid i fesurydd dŵr arbed dros £100 y flwyddyn i rai aelwydydd … Continued