Wales

 • Woman looking at bill
  Cartrefi yng Nghymru mewn perygl o fethu cyfle i gael cymorth gyda’r bil dŵr

  Mae’n rhaid i gwmnïau dŵr yng Nghymru feithrin perthynas gryfach â’u cwsmeriaid er mwyn lleihau’r risg y bydd aelwydydd yn colli cymorth hanfodol gyda’u biliau dŵr a chymorth arall pan fyddant yn wynebu cyfnodau anodd. Mae arolwg blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW) Water Matters wedi datgelu nad oes gan tua thraean o gwsmeriaid ar … Continued

 • Woman looking at bill
  Households in Wales at risk of missing out on water bill lifeline

  1 in 8 consumers in Wales say they struggle to afford their water bill About a third of customers have little awareness of water company support and are less likely to contact them for help – according to water consumer body CCW’s annual survey Under 25s, over 75s, Black-Caribbean and ethnic minority groups most at … Continued

 • CCW yn penodi Emma Clancy fel Prif Weithredwr newydd

  Mae CCW wedi penodi Emma Clancy yn Brif Weithredwr newydd i arwain ei ymdrechion i greu sector dŵr tecach a chryfach i ddefnyddwyr. Bydd Emma yn dechrau ar ei swydd gyda’r grŵp defnyddwyr dŵr ar 1 Gorffennaf ar ôl gweithio i’r gweithgynhyrchwr cynhyrchion adeiladu byd-eang, BMI, lle’r oedd yn Gyfarwyddwr Gofal. Mae ganddi brofiad helaeth … Continued