Wales

 • Map of Welshpool Wales
  Gwasanaethau dŵr dan y chwyddwydr mewn cyfarfod corff gwarchod

  Bydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn craffu ar allu cwmnïau dŵr i gynllunio ar gyfer y dyfodol mewn cyfarfod yn y Trallwng ddydd Mawrth (17 Rhagfyr). Bydd cwmnïau dŵr yng Nghymru yn ymuno â’r Corff Gwarchod Dŵr yn ei gyfarfod cyhoeddus er mwyn archwilio’r ffordd y bydd gwasanaethau dŵr yng nghefn gwlad Cymru yn cael eu … Continued

 • Map of Welshpool Wales
  Water services under the microscope at watchdog’s meeting

  Water companies’ abilities to plan for the future will be scrutinised when the Consumer Council for Water (CCWater) meets in Welshpool on Tuesday (17 December). Suppliers in Wales will join the Water Watchdog at its public meeting to examine how water services in rural Wales could be safeguarded for the future. There will be a … Continued

 • Pwysau ar Hafren Dyfrdwy i leihau nifer uchel y cwynion

  Mae corff gwarchod y defnyddwyr wedi rhybuddio cwmni dŵr Hafren Dyfrdwy bod yn rhaid iddo ddangos gwelliannau amlwg wedi cynnydd sylweddol mewn cwynion. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn galw ar gyflenwr i wyrdroi’r 42% o gynnydd yn nifer y cwsmeriaid a ffoniodd er mwyn ceisio datrys problemau gyda’r gwasanaeth yn 2018/19.1 Ar ben hynny, bu … Continued

 • Hafren Dyfrdwy under pressure to reduce high numbers of complaints

  Hafren Dyfrdwy has been warned by the consumer watchdog that it must show a marked improvement after reporting a sharp rise in complaints. The Consumer Council for Water (CCWater) has called on the supplier to reverse a 42 per cent increase in the number of customers that had to pick up the phone to resolve … Continued