Wales

 • Pwysau ar Hafren Dyfrdwy i leihau nifer uchel y cwynion

  Mae corff gwarchod y defnyddwyr wedi rhybuddio cwmni dŵr Hafren Dyfrdwy bod yn rhaid iddo ddangos gwelliannau amlwg wedi cynnydd sylweddol mewn cwynion. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn galw ar gyflenwr i wyrdroi’r 42% o gynnydd yn nifer y cwsmeriaid a ffoniodd er mwyn ceisio datrys problemau gyda’r gwasanaeth yn 2018/19.1 Ar ben hynny, bu … Continued

 • Hafren Dyfrdwy under pressure to reduce high numbers of complaints

  Hafren Dyfrdwy has been warned by the consumer watchdog that it must show a marked improvement after reporting a sharp rise in complaints. The Consumer Council for Water (CCWater) has called on the supplier to reverse a 42 per cent increase in the number of customers that had to pick up the phone to resolve … Continued

 • Infographic for Water Matters: Household customers’ views of their water and sewerage services 2018-19 - Wales
  Lefelau bodlonrwydd yn dal yn uchel ymhlith cwsmeriaid

  Mae cartrefi yng Nghymru yn fwy bodlon â’r gwerth am arian a’r gwasanaethau y maent yn eu cael gan eu cwmni dŵr na chwsmeriaid yn Lloegr, yn ôl adroddiad newydd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.  Mae arolwg blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, Water Matters, yn dangos bod cwmnïau yng Nghymru – Dŵr Cymru a Hafren … Continued

 • Infographic for Water Matters: Household customers’ views of their water and sewerage services 2018-19 - Wales
  Customer satisfaction remains high for water companies in Wales

  Households in Wales are more satisfied with the services and value they get from their water company than customers in England, a new report by the Consumer Council for Water (CCWater) has found. CCWater’s annual Water Matters survey shows that Wales continues to lead the way when it comes to customers being satisfied with the … Continued