Regions

 • Floating piggy bank
  Customers in Wales urged to tap into ways to save

  Last week it was announced that the average cost of water bills in Wales is set to rise from April. With 1 in 8 customers already telling us they find their water bill unaffordable, this will undoubtedly have an impact on people already feeling the pinch. With this in mind, CCW’s Senior Policy Manager, Lia … Continued

 • Floating piggy bank
  Annog cwsmeriaid yng Nghymru i ddod o hyd i ffyrdd o arbed

  Yr wythnos diwethaf cyhoeddwyd bod cost gyfartalog biliau dŵr yng Nghymru yn debygol o godi o fis Ebrill. Gydag 1 o bob 8 cwsmer eisoes yn dweud nad ydynt yn gallu fforddio eu biliau dŵr, bydd hyn yn sicr o gael effaith ar bobl sydd eisoes yn teimlo’r wasgfa. Gan gadw hyn mewn cof, mae … Continued

 • Gallai newid i fesurydd helpu i lastwreiddio effaith biliau dŵr sy’n codi

   Mae disgwyl i filiau dŵr a charthffosiaeth cyffredin cwsmeriaid Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy godi o fis Ebrill ymlaen – ond bydd y newidiadau’n amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau pobl.  Daw’r newidiadau ar ddechrau pecyn 5 mlynedd newydd o brisiau a buddsoddi. Gallai newid i fesurydd dŵr arbed dros £100 y flwyddyn i rai aelwydydd … Continued

 • Ask a question
  Customers given chance to quiz water companies on future spending and bills

  Customers can discover how water companies plan to improve services while also cutting bills over the next five years, when the Consumer Council for Water (CCW) meets in Sheffield on Monday (27 January). Representatives from Northumbrian Water, United Utilities, Yorkshire Water and Hartlepool Water will set out how they intend to deliver improvements in a … Continued

 • Business lecture with hands in the air.
  Water company performance under the spotlight at watchdog meeting

  Customers will have the opportunity to hear first-hand how their water company is performing when the Consumer Council for Water (CCWater) holds its public meeting in Birmingham on Wednesday (22 January). CCWater is inviting the public to hear how their company is operating in a number of key areas, from customer service to sewer flooding. … Continued