Cymraeg

 • debt written on sand being washed away

  Cyfarfod y Corff Gwarchod Dŵr yn ystyried ymdrechion i leihau dyledion dŵr

  Bydd yr ymdrechion i setlo biliau dŵr mae tenantiaid yng Nghymru heb eu talu ar frig yr agenda yng nghyfarfod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn Wrecsam ddydd Gwener nesaf (29 Mawrth). Bydd cynrychiolwyr o Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru wrth law i drafod effaith rheoliadau Meddianwyr nad ydynt yn Berchenogion – deddfwriaeth sy’n benodol i…

 • debt written on sand being washed away

  Water Watchdog meeting examines efforts to reduce water debt

  Efforts to turn the tide of unpaid water bills among tenants in Wales will top the agenda when the Consumer Council for Water (CCWater) meets in Wrexham next Friday (29 March). Representatives from Hafren Dyfrdwy and Dŵr Cymru Welsh Water will be on hand to discuss the impact of Non-Owner Occupier regulations. These were rolled…

 • Coins in a jam jar with labels attached in a row

  Gallai newid i fesurydd dŵr droi cawodydd Ebrill yn ffrwd o arbedion

  Gallai newid i fesurydd dŵr helpu miloedd o gartrefi yng Nghymru i leihau eu biliau ac atal mis Ebrill rhag gwneud ffŵl ohonynt yn ariannol. Yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, mae newid i fesurydd dŵr yn un o nifer o ffyrdd posibl y gall defnyddwyr arbed cryn dipyn o arian a lleihau’r pwysau fis…

 • Coins in a jam jar with labels attached in a row

  Switching to a water meter could bring an April shower of savings

  Switching to a water meter could help thousands of households in Wales cut their bills and bring an April shower of savings. The Consumer Council for Water (CCWater) says opting for a meter is just one of the ways consumers could make substantial savings and ease the pressure caused by an increase in many household…

 • European cities on map series: Cardiff

  Watchdog examines long-term pressure on water supplies

  The potential benefits and pitfalls of Wales sharing more of its water resources with England will be debated when the Consumer Council for Water (CCWater) meets in Cardiff on Tuesday (11 December). Water companies in Wales will join the Water Watchdog to examine the issue of piping more water across the border as part of…

 • Parents and children standing on a giant protective hand

  Gall cwmnïau dŵr wneud rhagor i helpu cartrefi sy’n brin o arian

  Mae dros hanner miliwn o gartrefi sydd ar incwm isel bellach yn cael cymorth ariannol i helpu i leihau eu biliau dŵr, yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Ond mae’r Corff Gwarchod Dŵr wedi rhybuddio na fydd tua thri chwarter bron i 3 biliwn o gwsmeriaid sy’n dweud bod eu biliau’n rhy ddrud yn derbyn…