Cymraeg

 • European cities on map series: Cardiff
  Watchdog examines long-term pressure on water supplies

  The potential benefits and pitfalls of Wales sharing more of its water resources with England will be debated when the Consumer Council for Water (CCWater) meets in Cardiff on Tuesday (11 December). Water companies in Wales will join the Water Watchdog to examine the issue of piping more water across the border as part of … Continued

 • Parents and children standing on a giant protective hand
  Gall cwmnïau dŵr wneud rhagor i helpu cartrefi sy’n brin o arian

  Mae dros hanner miliwn o gartrefi sydd ar incwm isel bellach yn cael cymorth ariannol i helpu i leihau eu biliau dŵr, yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Ond mae’r Corff Gwarchod Dŵr wedi rhybuddio na fydd tua thri chwarter bron i 3 biliwn o gwsmeriaid sy’n dweud bod eu biliau’n rhy ddrud yn derbyn … Continued

 • Parents and children standing on a giant protective hand
  Water companies can do more to help cash-strapped households

  More than half a million low-income households are now receiving financial help to reduce their water bills, according to the Consumer Council for Water (CCWater). But the Watchdog Water has warned that about three-quarters of nearly 3 million customers who say their water bills are unaffordable will not receive a penny of support unless water … Continued

 • Cyfarfod cyhoeddus i glywed am gynlluniau gweithredu

  Caiff aelodau’r cyhoedd gyfle i glywed, o lygad y ffynnon, pa wersi mae cwmnïau dŵr wedi’u dysgu ers y tywydd garw ym mis Mawrth, a adawodd filoedd o gartrefi a busnesau yng Nghymru heb gyflenwad dŵr. Bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cyfarfod yn Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd ddydd Gwener, 28 Medi, ac mae’n gwahodd … Continued

 • Public meeting to hear water companies’ action plans

  Members of the public will have the opportunity to hear first-hand what lessons have been learned by water companies following March’s spell of severe weather, which left thousands of homes and businesses in Wales without running water. The Consumer Council for Water meets at SWALEC Stadium in Cardiff on Friday 28th September and is inviting … Continued