Cymraeg

 • Landlordiaid – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r rheoliadau

  Yn ein cyfarfod cyhoeddus diweddar yn Wrecsam, buom yn sôn am ddeddfwriaeth benodol a gyflwynwyd i helpu i leihau dyledion dŵr ymhlith rhai sy’n rhentu yng Nghymru, bedair blynedd yn ôl. Ers 1 Ebrill mae’r ddeddfwriaeth yn berthnasol i rai rhannau newydd o’r Canolbarth a chwsmeriaid sy’n cael eu gwasanaethu gan Hafren Dyfrdwy hefyd. Felly … Continued

 • Landlords – make sure you keep ‘on tap’ of regulations

  At our recent public meeting in Wrexham we talked about specific legislation introduced to help reduce water debt amongst renters in Wales, four years ago. Since the 1 April the legislation also applies to some new parts of mid Wales and customers serviced by Hafren Dyfrdwy. So this is a good time to stop and … Continued

 • Cyfarfod y Corff Gwarchod Dŵr yn ystyried ymdrechion i leihau dyledion dŵr

  Bydd yr ymdrechion i setlo biliau dŵr mae tenantiaid yng Nghymru heb eu talu ar frig yr agenda yng nghyfarfod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn Wrecsam ddydd Gwener nesaf (29 Mawrth). Bydd cynrychiolwyr o Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru wrth law i drafod effaith rheoliadau Meddianwyr nad ydynt yn Berchenogion – deddfwriaeth sy’n benodol i … Continued

 • Water Watchdog meeting examines efforts to reduce water debt

  Efforts to turn the tide of unpaid water bills among tenants in Wales will top the agenda when the Consumer Council for Water (CCWater) meets in Wrexham next Friday (29 March). Representatives from Hafren Dyfrdwy and Dŵr Cymru Welsh Water will be on hand to discuss the impact of Non-Owner Occupier regulations. These were rolled … Continued

 • Coins in a jam jar with labels attached in a row
  Switching to a water meter could bring an April shower of savings

  Switching to a water meter could help thousands of households in Wales cut their bills and bring an April shower of savings. The Consumer Council for Water (CCWater) says opting for a meter is just one of the ways consumers could make substantial savings and ease the pressure caused by an increase in many household … Continued