Cymraeg

  • GWARCHOTGI DŴR EISIAU CLYWED GAN DDEFNYDDWYR YN EI GYFARFOD NESAF YN WRECSAM

    Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i fynychu cyfarfod nesaf Pwyllgor Cymru’r Cyngor Defnyddwyr D?r. Cynhelir y cyfarfod ddydd Mawrth 22 Ionawr, o 11am tan 3.30pm, yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glynd?r, Wrecsam, LL11 2AW. Ar ddechrau’r cyfarfod, bydd cynrychiolwyr o D?r Cymru a D?r Dyffryn Dyfrdwy ar gael i ymateb i gwestiynau cwsmeriaid a’r Cyngor Defnyddwyr … Continued

  • Ydy’ch pibellau dŵr chi’n ddigon twym?

    Mae ymchwil yn dangos nad yw hyd at hanner ohonom yn diogelu ein pibellau d?r rhag y tywydd oer a bod llawer mwy ohonom yn ansicr yngl?n â sut i ddelio â’r sefyllfa pe byddai rhywbeth yn mynd o’i le. Mae’n ymddangos bod y risg uchaf ymhlith pobl ifanc rhwng 24 a 35 oed ac … Continued

  • Peidiwch â chael eich dal gan yr oerfel y gaeaf hwn

    Mae’r Cyngor Defnyddwyr D?r wedi cyhoeddi cyngor defnyddiol i helpu perchenogion tai i atal peipiau t? rhag rhewi, neu’n waeth na hynny, byrstio yn ystod ysbeidiau o dywydd oer. Gall tywydd oer wneud llanastr o beipiau d?r ond, trwy ddilyn ychydig gamau syml nawr, gallwch leihau’r risg i’r cartref, eich gwres a’ch cyflenwad d?r pan … Continued