Cymraeg

  • WATER WATCHDOG WANTS TO HEAR FROM CONSUMERS AT ITS NEXT MEETING IN WREXHAM

    Members of the public are invited to attend the next Welsh Committee meeting of the Consumer Council for Water (CCWater). The meeting is being held on Tuesday 22 January, from 11am to 3.30pm, at the Catrin Finch Centre, Glynd?r University, Wrexham, LL11 2AW. At the beginning of the meeting representatives from D?r Cymru Welsh Water…

  • GWARCHOTGI DŴR EISIAU CLYWED GAN DDEFNYDDWYR YN EI GYFARFOD NESAF YN WRECSAM

    Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i fynychu cyfarfod nesaf Pwyllgor Cymru’r Cyngor Defnyddwyr D?r. Cynhelir y cyfarfod ddydd Mawrth 22 Ionawr, o 11am tan 3.30pm, yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glynd?r, Wrecsam, LL11 2AW. Ar ddechrau’r cyfarfod, bydd cynrychiolwyr o D?r Cymru a D?r Dyffryn Dyfrdwy ar gael i ymateb i gwestiynau cwsmeriaid a’r Cyngor Defnyddwyr…

  • Peidiwch â chael eich dal gan yr oerfel y gaeaf hwn

    Mae’r Cyngor Defnyddwyr D?r wedi cyhoeddi cyngor defnyddiol i helpu perchenogion tai i atal peipiau t? rhag rhewi, neu’n waeth na hynny, byrstio yn ystod ysbeidiau o dywydd oer. Gall tywydd oer wneud llanastr o beipiau d?r ond, trwy ddilyn ychydig gamau syml nawr, gallwch leihau’r risg i’r cartref, eich gwres a’ch cyflenwad d?r pan…