Cymraeg

 • Picture of a black woman kissing her daughter while hiding from the rain under an umbrella

  Households urged to soak up April shower of bill savings

  Average water and sewerage bill set to fall by about £2 to £408 from April – but households face other potential increases from energy, council tax, mobile, broadband and TV Consumer watchdog CCW says more than a million low-income households are now receiving reduced bills through water company support schemes but large numbers still missing…

 • Couple sitting together and looking over their financial paperwork

  Y CMA yn cyhoeddi ei Ganfyddiadau Cychwynnol wrth adolygu rheolaethau ar bris dŵr

  Y bore yma, cyhoeddodd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) ei Ganfyddiadau Cychwynnol yn dilyn apelau gan bedwar cwmni dŵr yn erbyn penderfyniadau terfynol Ofwat ar reoli prisiau ar gyfer 2020-25. Mae penderfyniadau Ofwat yn nodi’r cyfanswm y gall cwmnïau dŵr ei godi ar eu cwsmeriaid yn y cyfnod hwnnw, yn ogystal â’r gwasanaethau a’r…

 • Sandbags Outside House On Flooded Road

  Water companies in Wales urged to accelerate response to climate change

  People’s consumption of water in Wales increased in 2019-20 to its highest level in five years. In 2019-20 leakage fell by 3% in Wales but remains high in the area served by the smaller water company in Wales (Hafren Dyfrdwy). Consumers in Wales were cut off from their water for an average of 14 minutes…

 • Sandbags Outside House On Flooded Road

  Annog cwmnïau dŵr yng Nghymru i gyflymu’r ymateb i’r newid yn yr hinsawdd

  Cynyddodd defnydd pobl o ddŵr yng Nghymru yn 2019-20 i’w lefel uchaf mewn pum mlynedd. Yn 2019-20 gostyngodd lefelau dŵr yn gollwng yng Nghymru o 3%, ond maen nhw’n parhau’n uchel yn yr ardal a wasanaethir gan y cwmni dŵr lleiaf yng Nghymru (Hafren Dyfrdwy). Dioddefodd cwsmeriaid yng Nghymru doriad yn eu cyflenwad dŵr am…