Cymraeg

 • Floating piggy bank
  Annog cwsmeriaid yng Nghymru i ddod o hyd i ffyrdd o arbed

  Yr wythnos diwethaf cyhoeddwyd bod cost gyfartalog biliau dŵr yng Nghymru yn debygol o godi o fis Ebrill. Gydag 1 o bob 8 cwsmer eisoes yn dweud nad ydynt yn gallu fforddio eu biliau dŵr, bydd hyn yn sicr o gael effaith ar bobl sydd eisoes yn teimlo’r wasgfa. Gan gadw hyn mewn cof, mae … Continued

 • Map of Welshpool Wales
  Gwasanaethau dŵr dan y chwyddwydr mewn cyfarfod corff gwarchod

  Bydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn craffu ar allu cwmnïau dŵr i gynllunio ar gyfer y dyfodol mewn cyfarfod yn y Trallwng ddydd Mawrth (17 Rhagfyr). Bydd cwmnïau dŵr yng Nghymru yn ymuno â’r Corff Gwarchod Dŵr yn ei gyfarfod cyhoeddus er mwyn archwilio’r ffordd y bydd gwasanaethau dŵr yng nghefn gwlad Cymru yn cael eu … Continued

 • Infographic for Water Matters: Household customers’ views of their water and sewerage services 2018-19 - Wales
  Lefelau bodlonrwydd yn dal yn uchel ymhlith cwsmeriaid

  Mae cartrefi yng Nghymru yn fwy bodlon â’r gwerth am arian a’r gwasanaethau y maent yn eu cael gan eu cwmni dŵr na chwsmeriaid yn Lloegr, yn ôl adroddiad newydd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.  Mae arolwg blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, Water Matters, yn dangos bod cwmnïau yng Nghymru – Dŵr Cymru a Hafren … Continued