Cymraeg

  • Floating piggy bank
    Annog cwsmeriaid yng Nghymru i ddod o hyd i ffyrdd o arbed

    Yr wythnos diwethaf cyhoeddwyd bod cost gyfartalog biliau dŵr yng Nghymru yn debygol o godi o fis Ebrill. Gydag 1 o bob 8 cwsmer eisoes yn dweud nad ydynt yn gallu fforddio eu biliau dŵr, bydd hyn yn sicr o gael effaith ar bobl sydd eisoes yn teimlo’r wasgfa. Gan gadw hyn mewn cof, mae … Continued

  • Map of Welshpool Wales
    Gwasanaethau dŵr dan y chwyddwydr mewn cyfarfod corff gwarchod

    Bydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn craffu ar allu cwmnïau dŵr i gynllunio ar gyfer y dyfodol mewn cyfarfod yn y Trallwng ddydd Mawrth (17 Rhagfyr). Bydd cwmnïau dŵr yng Nghymru yn ymuno â’r Corff Gwarchod Dŵr yn ei gyfarfod cyhoeddus er mwyn archwilio’r ffordd y bydd gwasanaethau dŵr yng nghefn gwlad Cymru yn cael eu … Continued