Cymraeg

 • Landlords – make sure you keep ‘on tap’ of regulations

  At our recent public meeting in Wrexham we talked about specific legislation introduced to help reduce water debt amongst renters in Wales, four years ago. Since the 1 April the legislation also applies to some new parts of mid Wales and customers serviced by Hafren Dyfrdwy. So this is a good time to stop and … Continued

 • Cyfarfod y Corff Gwarchod Dŵr yn ystyried ymdrechion i leihau dyledion dŵr

  Bydd yr ymdrechion i setlo biliau dŵr mae tenantiaid yng Nghymru heb eu talu ar frig yr agenda yng nghyfarfod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn Wrecsam ddydd Gwener nesaf (29 Mawrth). Bydd cynrychiolwyr o Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru wrth law i drafod effaith rheoliadau Meddianwyr nad ydynt yn Berchenogion – deddfwriaeth sy’n benodol i … Continued

 • Cyfarfod cyhoeddus i glywed am gynlluniau gweithredu

  Caiff aelodau’r cyhoedd gyfle i glywed, o lygad y ffynnon, pa wersi mae cwmnïau dŵr wedi’u dysgu ers y tywydd garw ym mis Mawrth, a adawodd filoedd o gartrefi a busnesau yng Nghymru heb gyflenwad dŵr. Bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cyfarfod yn Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd ddydd Gwener, 28 Medi, ac mae’n gwahodd … Continued

 • Public meeting to hear water companies’ action plans

  Members of the public will have the opportunity to hear first-hand what lessons have been learned by water companies following March’s spell of severe weather, which left thousands of homes and businesses in Wales without running water. The Consumer Council for Water meets at SWALEC Stadium in Cardiff on Friday 28th September and is inviting … Continued

 • Hafren Dyfrdwy – a new water company for Mid and North-East Wales

  From Monday (1 July) 115,000 customers in Wales will wake up to a new water provider, as Severn Trent brings together all its Welsh customers for the first time under a single company, Hafren Dyfrdwy. The Consumer Council for Water has been challenging the new company to ensure that all changes are communicated effectively to … Continued