Regions

 • CCW yn penodi Emma Clancy fel Prif Weithredwr newydd

  Mae CCW wedi penodi Emma Clancy yn Brif Weithredwr newydd i arwain ei ymdrechion i greu sector dŵr tecach a chryfach i ddefnyddwyr. Bydd Emma yn dechrau ar ei swydd gyda’r grŵp defnyddwyr dŵr ar 1 Gorffennaf ar ôl gweithio i’r gweithgynhyrchwr cynhyrchion adeiladu byd-eang, BMI, lle’r oedd yn Gyfarwyddwr Gofal. Mae ganddi brofiad helaeth … Continued

 • Building site
  Water companies set out plans to meet the needs of a growing population

  Balancing the needs of a growing population and the pressure on future water supplies will be the focus of a consumer group’s meeting in Peterborough on Tuesday (3 March). CCW – the voice for water consumers – will be joined by local water companies, including Anglian Water, Severn Trent and South Staffs Water, along with … Continued

 • Portrait of worried black woman standing beside window looking at bill
  CCW yn benderfynol o roi diwedd ar rwystredigaeth defnyddwyr dŵr

  Gallai mynd i’r afael ag achosion cwynion am filiau a dyledion helpu i weddnewid safbwyntiau defnyddwyr ar y diwydiant dŵr, yn ôl adroddiad newydd. Mae CCW – y corff sy’n rhoi llais i ddefnyddwyr dŵr – yn lansio ymgyrch newydd i helpu’r diwydiant i fynd i’r afael â chwynion am filiau, sy’n parhau i achosi … Continued

 • Floating piggy bank
  Customers in Wales urged to tap into ways to save

  Last week it was announced that the average cost of water bills in Wales is set to rise from April. With 1 in 8 customers already telling us they find their water bill unaffordable, this will undoubtedly have an impact on people already feeling the pinch. With this in mind, CCW’s Senior Policy Manager, Lia … Continued

 • Floating piggy bank
  Annog cwsmeriaid yng Nghymru i ddod o hyd i ffyrdd o arbed

  Yr wythnos diwethaf cyhoeddwyd bod cost gyfartalog biliau dŵr yng Nghymru yn debygol o godi o fis Ebrill. Gydag 1 o bob 8 cwsmer eisoes yn dweud nad ydynt yn gallu fforddio eu biliau dŵr, bydd hyn yn sicr o gael effaith ar bobl sydd eisoes yn teimlo’r wasgfa. Gan gadw hyn mewn cof, mae … Continued