Regions

 • Portrait of an older woman talking with the phone

  More than 140,000 households in Wales receive ongoing help with water bills

  Consumer watchdog CCW says more than 140,000 households are now receiving reduced bills through water company assistance but large numbers still missing out About 1 in 8 households were struggling to afford their water bill before Covid-19 struck Households clock up potential bill savings totalling £14 million over the past year after using CCW’s free…

 • Mae 140,000 a mwy o aelwydydd yng Nghymru yn cael cymorth parhaus gyda biliau dŵr

  Mae dros 140,000 o aelwydydd yng Nghymru bellach yn cael cymorth parhaus gyda’u biliau dŵr ond gallai llawer o gwsmeriaid eraill sicrhau rhagor o arbedion er mwyn rhoi hwb i’w cyllid yn ystod y pandemig. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, CCW, yn annog cwsmeriaid sydd mewn dyfroedd dyfnion i elwa ar y cymorth sydd ar gael…

 • African Millennial couple sitting on sofa looking at bills

  Corff gwarchod defnyddwyr yn addo helpu mwy o aelwydydd i gael cymorth gan eu cwmni dŵr

  Mae cais newydd i chwalu’r rhwystrau i aelwydydd gael y cymorth sydd ei angen arnynt gan eu cwmni dŵr yn ystod Covid-19 ac adegau eraill pan fydd problemau gyda’r cyflenwad wedi’i lansio gan gorff gwarchod defnyddwyr y diwydiant. Heddiw, mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi cyhoeddi ei Vulnerability Manifesto sy’n nodi cyfres o ymrwymiadau i sicrhau…

 • Couple sitting together and looking over their financial paperwork

  Y CMA yn cyhoeddi ei Ganfyddiadau Cychwynnol wrth adolygu rheolaethau ar bris dŵr

  Y bore yma, cyhoeddodd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) ei Ganfyddiadau Cychwynnol yn dilyn apelau gan bedwar cwmni dŵr yn erbyn penderfyniadau terfynol Ofwat ar reoli prisiau ar gyfer 2020-25. Mae penderfyniadau Ofwat yn nodi’r cyfanswm y gall cwmnïau dŵr ei godi ar eu cwsmeriaid yn y cyfnod hwnnw, yn ogystal â’r gwasanaethau a’r…

 • Sandbags Outside House On Flooded Road

  Water companies in Wales urged to accelerate response to climate change

  People’s consumption of water in Wales increased in 2019-20 to its highest level in five years. In 2019-20 leakage fell by 3% in Wales but remains high in the area served by the smaller water company in Wales (Hafren Dyfrdwy). Consumers in Wales were cut off from their water for an average of 14 minutes…