News

 • Don’t let your festive fats become a pain in the drain this Christmas

  THE water watchdog is urging everyone to make sure their festive cooking does not become a pain in the drain this Christmas by avoiding pouring fats and greases down the sink or loo. About a third of us are still unsure about what we can safely dispose of down the sink, toilet or drain, according…

 • Peidiwch â gadael i fraster flocio’r ddraen y Nadolig hwn

  Mae’r corff gwarchod d?r yn annog pawb i sicrhau nad ydynt yn blocio eu draeniau wrth goginio y Nadolig hwn, trwy osgoi arllwys braster a saim i lawr y sinc neu’r t? bach. Mae tua thraean ohonom yn dal yn ansicr yngl?n â beth y gallwn ei waredu’n ddiogel i lawr y sinc, y t?…

 • Peidiwch â bod yn oer y gaeaf hwn – lapiwch eich pibellau dŵr yn gynnes

  Er gwaethaf y ffaith bod tywydd rhewllyd yn anfon ias oer drwy Gymru adeg y gaeaf yn ddiweddar, nid oes gan un allan o bump o gwsmeriaid d?r syniad ynghylch beth i’w wneud os bydd pibell yn rhewi yn eu cartref. Gall effaith pibell yn byrstio fod yn ddifrodus a dyna pam mae’r Cyngor Defnyddwyr…

 • image of scissor cutting paper with bill written on it

  Services which promise bill reductions

  Some independent companies make claims that they can cut your water bills. However these companies will usually charge a fee to investigate if savings are possible or keep part of any savings they are able to identify. Here are some things to consider: Is the company charging for something which is available for free? Find…