Careers

Senior Customer Caseworker – Temporary up to 2 years*

  • Location: Cardiff
  • Salary: £23,250
  • Contract type: Temporary - up to 2 years
  • Hours: 37 Hours

Closing date: 17/09/2020

*This role has the possibility of becoming permanent

CCW is the independent voice for water consumers in England and Wales. Since 2005, we have helped thousands of consumers resolve complaints against their water company, while providing free advice and support. All of our work is informed by extensive research, which we use to champion the interests of consumers and influence water companies, governments and regulators.

We’re currently looking for a Temporary Senior Customer Caseworker to join our Consumer Relations Team, based in Cardiff. You will be customer focused and have relevant experience in handling and investigating complaints together with excellent organisation and communication skills. The ability to speak Welsh is an essential requirement for this role.

The closing date for completed applications is 17 September 2020

Due to the current situation surrounding Coronavirus, interviews are likely to be undertaken remotely using the appropriate technological platforms.

Full details and essential criteria for the role can be found in the Information for Applicants.


CCW yw’r llais annibynnol dros ddefnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr. Ers 2005, rydym wedi helpu miloedd o ddefnyddwyr i ddatrys cwynion yn erbyn eu cwmni dŵr, wrth ddarparu cyngor a chymorth am ddim. Mae’n holl waith yn cael ei lywio gan ymchwil helaeth, a ddefnyddiwn i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dylanwadu ar gwmnïau dŵr, llywodraethau a rheoleiddwyr.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Uwch Weithiwr Achos Cwsmer Dros Dro i ymuno â’n Tîm Cysylltiadau Defnyddwyr, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Byddwch yn canolbwyntio ar y cwsmer ac yn meddu ar brofiad perthnasol o drin ac ymchwilio i gwynion ynghyd â sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17 Medi 2020.

Oherwydd amgylchiadau presennol yn sgil Coronafeirws, mae’n debygol y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal o bell gan ddefnyddio dulliau technolegol addas.

Mae’r manylion llawn a’r meini prawf hanfodol yn ddogfen ‘Gwybodaeth i Ymgeiswyr’.

How to apply

Applications will only be accepted if made using CCW’s own application form. We are unable to accept CVs alone.

Please submit applications by email to recruitment@ccwater.org.uk.


Dim ond ceisiadau sy’n defnyddio ffurflen gais CCW fydd yn cael eu derbyn. Ni allwn dderbyn CV ar ei ben ei hun.

E-bostiwch eich cais i recruitment@ccwater.org.uk

Application form

Documents