Careers

Senior Customer Caseworker – Maternity Cover

  • Location: Cardiff
  • Salary: £21,529
  • Contract type: Temporary
  • Hours: 37 Hours

Closing date: 28/11/2019

Are you a customer focused, experienced complaint handler who is able to speak Welsh and has excellent communication skills? Here at the Consumer Council for Water we have an exciting opportunity for a temporary Senior Customer Caseworker to help support the Consumer Relations team in our Cardiff Office. The successful candidate will be able to use their recent, relevant experience of working in an office based complaints environment, investigating complaints & enquiries daily, in order to deliver our aim of securing the best outcomes for all water consumers – present and future.

CCWater represents the interests of customers of the water and sewerage companies in England and Wales in relation to price, service and value for money.


Ydych chi’n berson sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, yn brofiadol wrth drin cwynion, yn gallu siarad Cymraeg ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol? Mae gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr gyfle cyffrous ar gyfer Gweithiwr Achos i Gwsmeriaid dros dro i helpu i gefnogi ein tîm Cysylltiadau Defnyddwyr yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio ei brofiad diweddar a pherthnasol o weithio mewn amgylchedd swyddfa sy’n ymdrin â chwynion, gan ymchwilio i gwynion ac ymholiadau dyddiol, er mwyn cyflawni ein nod o sicrhau’r canlyniadau gorau i bob defnyddiwr dŵr, heddiw ac yn y dyfodol.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynrychioli buddiannau cwsmeriaid y cwmnïau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr mewn perthynas â phris, gwasanaeth a gwerth am arian.

How to apply

Applications should be sent by email to recruitment@ccwater.org.uk or by post to:

Human Resources
CCWater
Victoria Square House
Victoria Square,
Birmingham,
B2 4AJ

The closing date for applications is 5pm 28 November 2019


Dylech anfon eich ceisiadau ar e-bost i recruitment@ccwater.org.uk neu drwy’r post:

Adnoddau Dynol
Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
Victoria Square House
Victoria Square,
Birmingham,
B2 4AJ

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm 28 Tachwedd 2019

Application form

Documents