Hafren Dyfrdwy – cwmni dŵr newydd i’r canolbarth a’r gogledd-ddwyrain

O ddydd Llun (1 Gorffennaf) ymlaen, bydd gan 115,000 o gwsmeriaid yng Nghymru ddarparwr dŵr newydd, wrth i Severn Trent ddod â’u holl gwsmeriaid yng Nghymru at ei gilydd am y tro cyntaf mewn un cwmni, Hafren Dyfrdwy.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi bod yn herio’r cwmni newydd er mwyn sicrhau ei fod yn cyfathrebu’r holl newidiadau’n effeithiol i’w gwsmeriaid ac i sicrhau na fydd y gwasanaeth mae eu cwsmeriaid yn ei dderbyn yn cael ei gyfaddawdu. Fel rhan o’r broses drwyddedu, mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr hefyd wedi llwyddo i herio newidiadau a fyddai wedi arwain at gynnydd ym miliau dŵr gwastraff cwsmeriaid ym Mhowys a Sir Fynwy.

Mae’r ailstrwythuro’n golygu y bydd Hafren Dyfrdwy nawr yn gwasanaethu holl gyn gwsmeriaid Dyffryn Dyfrdwy a Severn Trent sy’n byw yng Nghymru. Bydd y strwythur newydd yn golygu bod gwasanaethau cyn gwsmeriaid Dyffryn Dyfrdwy yn Lloegr (ardal Caer) yn cael eu trosglwyddo i Severn Trent Water. Bydd hefyd yn cyflwyno newid pwysig arall oherwydd bydd cwsmeriaid dibreswyl yn gallu dewis eu cyflenwr am y tro cyntaf.

Fodd bynnag, bydd cyflenwad cwsmeriaid dibreswyl mewn 34 eiddo ym Mhowys sydd eisoes wedi newid eu cyflenwr yn y flwyddyn ddiwethaf yn symud yn ddiofyn i Hafren Dyfrdwy ac ni fydd modd i’r busnesau hyn newid cyflenwr eto oni bai eu bod yn defnyddio dros 50 megalitr y flwyddyn.

Mae Hafren Dyfrdwy wedi ymrwymo i arddel arferion gorau Severn Trent a Dyffryn Dyfrdwy er mwyn darparu gwasanaeth o’r lefel uchaf i’w gwsmeriaid yng Nghymru.

Bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn parhau i weithio’n agos gyda’r cwmni newydd i sicrhau bod gwarantau’r cwmni’n cael eu cyflawni a’u bod yn lliniaru unrhyw broblemau i gwsmeriaid.

Mae mwy o wybodaeth am y cwmni newydd ar gael yma

Categories: Cymraeg, Wales