Cyfle i ddysgu mwy am brosiect draenio arloesol

Bydd prosiect arloesol i ddiogelu cymuned yng Nghaerdydd rhag bygythiad o garthffos yn gorlifo yn cael ei drafod pan fydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CDDŵr) yn cyfarfod ym mhrifddinas Cymru ar 22 Medi.

Gall y cyhoedd glywed mwy am sut mae cynllun Grangetown Werddach yn datblygu gan rai o aelodau’r tîm sy’n arwain y prosiect yn ystod cyfarfod cyhoeddus y corff gwarchod yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Bydd y cynllun – un o’r cyntaf o’i fath yn y DU – yn creu cyfres o fannau gwyrdd ledled Grangetown, a fydd yn defnyddio systemau draenio cynaliadwy i ddargyfeirio dŵr wyneb i Afon Taf, gan leddfu’r pwysau ar system garthffosiaeth y ddinas yn ystod glaw trwm.

Yn ogystal â Phwyllgor Cymru CDDŵr, bydd uwch gynrychiolwyr o Severn Trent Water yn bresennol, wrth i’r corff gwarchod archwilio’r effaith y mae trosfeddiant y cwmni o Ddŵr Dyffryn Dyfrdwy wedi’i chael ar ei gwsmeriaid yng ngogledd Cymru.

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y CDDŵr: “Mae trosfeddiannu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy wedi bod yn bwnc llosg yng Nghymru, felly rydym ni’n edrych ymlaen at glywed sut mae pethau wedi bod yn datblygu a sut beth yw’r profiad wedi bod i’r cwsmeriaid.”

“Mae ein cyfarfodydd hefyd yn gyfle gwych i ddefnyddwyr holi cwestiynau neu leisio unrhyw bryderon yn uniongyrchol i ni neu eu cwmni dŵr.”

Bydd cyfnod o amser ar ddechrau’r cyfarfod, am 10am, pan all defnyddwyr holi unrhyw gwestiynau a all fod ganddynt, i CDDŵr neu gwmnïau dŵr.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu anfon neges e-bost at jade.painter@ccwater.org.uk

Cynhelir digwyddiad rhanddeiliaid CDDŵr am 1pm, ar ôl y cyfarfod. I gael mwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon: https://www.surveymonkey.co.uk/r/customer-matters-wales

 

 

Categories: Cymraeg, Wales