Ymunwch â’r drafodaeth ar ansawdd gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru

Anogir cartrefi a busnesau sydd â phryderon ynghylch eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed yng nghyfarfod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yng Nghaerdydd ar 29 Medi.

Bydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru yn agor y llawr i ddefnyddwyr godi unrhyw bryderon a all fod ganddynt ynghylch eu cwmni dŵr pan fydd y corff gwarchod defnyddwyr yn cyfarfod yn Stadiwm Principality (Lolfa Dewi Sant).

Mae hefyd yn gyfle da i wrando ar sut mae Dŵr Cymru, Dŵr Dyffryn Dyfrdwy a Severn Trent Water wedi bod yn perfformio o ran darparu’r gwasanaethau hanfodol hyn i gwsmeriaid ledled Cymru, gyda chynrychiolwyr o bob cwmni yn y cyfarfod.

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Pwyllgor Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru: “Rydym eisiau i ddefnyddwyr ddod a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a helpu i gadw pwysau ar gwmnïau dŵr i ddarparu’r gwasanaethau o ansawdd y maent yn eu disgwyl.”

“Yn ystod y cyfarfod, byddwn yn archwilio perfformiad y tri chwmni dŵr, a hoffem i brofiadau a safbwyntiau cwsmeriaid ffurfio rhan o’r drafodaeth honno.”

Yn y prynhawn, byddwn yn rhoi sylw i ddyfodol y diwydiant dŵr yng Nghymru, pan fydd y corff gwarchod yn cynnal Gweithdy Materion Defnyddwyr, a fydd yn cynnwys rhai o bobl allweddol y sector.

Bydd y gweithdy’n archwilio materion, gan gynnwys biliau fforddiadwy, rheoli dŵr wyneb, a gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid busnes yng Nghymru, â phwyslais ar y gwahaniaethau mewn cymhwyster i newid darparwyr yng Nghymru ar ôl i’r farchnad ddibreswyl agor yn Lloegr ym mis Ebrill 2017.

Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn dechrau am 10.30am yn Lolfa Dewi Sant, a dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu anfon neges e-bost at wales@ccwater.org.uk

(Diwedd)

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch dîm cyfryngau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar 0121 345 1005.

Categories: Cymraeg, Wales