Cyfle i holi cyflenwyr dŵr yng nghyfarfod y corff gwarchod yn y Trallwng

Gall cartrefi a busnesau sy’n byw’n agos at ffin Cymru leisio unrhyw bryderon am eu gwasanaethau neu filiau dŵr a charthffosiaeth yng nghyfarfod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn y Trallwng yr wythnos nesaf.

Bydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr holi eu cyflenwr dŵr a charthffosiaeth, pan fydd yn cyfarfod yng Ngwesty’r Royal Oak, The Cross, y Trallwng, ar 22 Mawrth.

Bydd cynrychiolwyr o Severn Trent, Dŵr Cymru, a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, sy’n darparu gwasanaethau i gwsmeriaid naill ochr ffin Cymru, yn bresennol yn y cyfarfod.

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru: “Os oes gennych unrhyw bryderon brys ynghylch eich gwasanaeth dŵr neu garthffosiaeth, mae hwn yn gyfle gwych i geisio atebion ar gyfer eich cwestiynau.”

“Yn ystod y cyfarfod, byddwn yn archwilio rhai o’r heriau mwy cymhleth sy’n effeithio ar gwsmeriaid dŵr sy’n byw’n agos at ffin Cymru a Lloegr. Bydd hyn yn cynnwys ymestyn cystadleuaeth annomestig o Ebrill 2017 yn Lloegr, a fydd hefyd yn rhoi cyfle i gwsmeriaid busnes sy’n cael eu gwasanaethu gan Severn Trent yng Nghymru newid manwerthwr dŵr o Ebrill 2017.”

Bydd cynrychiolwyr y cwmnïau dŵr yn defnyddio rhan o’r cyfarfod i amlygu sut maen nhw’n perfformio i gwsmeriaid a’u hymdrechion i wella gwasanaethau.

Bydd y cyfarfod yn dechrau am 10.30am, a dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu anfon neges e-bost at wales@ccwater.org.uk neu ffonio Jade Painter ar 02920379857.

 

(Diwedd)

Categories: Cymraeg, Wales