Corff gwarchod dŵr yn penodi Phil Marshall fel Dirprwy Prif Weithredwr

Mae’n bleser gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr gyhoeddi penodi Phil Marshall fel ei Ddirprwy Prif Weithredwr

Bydd Phil yn dechrau yn ei rôl newydd gyda’r corff gwarchod dŵr fis nesaf, ar ôl treulio’r ddwy flynedd a hanner ddiwethaf fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Bristol Water.

Bydd yn dod â chyfoeth o brofiad yn y diwydiant dŵr gydag ef, yn sgil gyrfa sydd wedi ymestyn dros 20 mlynedd, gan gynnwys rolau rheoleiddio, a oedd yn canolbwyntio ar y defnyddwyr yn United Utilities a Yorkshire Water.

Dywedodd Phil Marshall: “Rwyf wedi gweld yn bersonol gwerth aruthrol gwaith y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynrychioli defnyddwyr dŵr a hyrwyddo eu buddiannau, a’r rôl ddylanwadol y mae wedi’i chwarae o ran ffurfio sector dŵr sy’n canolbwyntio fwy ar y defnyddwyr. Credaf y bydd fy mhrofiad a’m mewnwelediad o’r diwydiant yn gwasanaethu i gryfhau’r rôl hon.”

“Mae diwygio’r farchnad yn un o’r heriau niferus lle’r wyf yn bwriadu chwarae rôl flaenllaw i sicrhau y bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn parhau i ddarparu llais cryf a dylanwadol i gwsmeriaid wrth i’r diwydiant ddatblygu.”

Dywedodd Tony Smith, Prif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Bydd profiad helaeth Phil mewn rolau gwasanaeth cwsmeriaid uwch yn ased enfawr i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ac mae’n bleser gennym ei groesawi.”

“Mae wedi bod yn flaenllaw hefyd o ran datblygu nifer o fentrau traws-ddiwydiant sy’n effeithio ar ddefnyddwyr ac edrychwn ymlaen at dynnu ar y profiad hwnnw.”

Bydd Phil yn allweddol o ran sicrhau bod cwsmeriaid dŵr yn gwneud cyfraniad cryf at brosesau gosod prisiau a diwygio’r farchnad yn y dyfodol, a fydd yn effeithio ar gwsmeriaid dibreswyl yn Lloegr o Ebrill 2017.

Ni fydd yn rhan o waith parhaus y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar Adolygiad o Brisiau 2014, a ddaeth i ben yn ddiweddar, i osgoi unrhyw wrthdaro buddiannau â’i swydd bresennol yn Bristol Water.

Categories: Cymraeg, Wales