Cytundeb ar filiau dŵr yn fuddugoliaeth i gwsmeriaid yng Nghymru, meddai corff gwarchod

Dywedodd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr heddiw (dydd Gwener) fod penderfyniadau terfynol gan y rheoleiddiwr Ofwat ar faint y gall cwmnïau dŵr ei godi ar gwsmeriaid yng Nghymru rhwng 2015 a 2020 yn fuddugoliaeth i gwsmeriaid.

Mae Ofwat wedi cadarnhau y bydd bil dŵr a charthffosiaeth cartref cyfartalog cwsmeriaid cyflenwr dŵr mwyaf Cymru – Dŵr Cymru – yn gostwng 5 y cant o £440 yn 2014/15 i £416 erbyn 2020, cyn ychwanegu chwyddiant.

Bydd bil dŵr cartref cyfartalog cwsmeriaid Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yng ngogledd Cymru yn gostwng 2 y cant hefyd, o £152 yn 2014/15 i £149 erbyn 2020, cyn chwyddiant.

Dywedodd Clare Evans, eiriolwr defnyddwyr lleol ar gyfer Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru: “Mae hon yn fuddugoliaeth i gwsmeriaid dŵr yng Nghymru, y mae eu safbwyntiau wedi llywio’r penderfyniadau ar brisiau a gwasanaethau dŵr yn fwy nag erioed o’r blaen.”

“Rydym ni wedi herio Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy’n llwyddiannus i wrando ar beth mae eu cwsmeriaid ei eisiau o ran pris a gwasanaeth, a byddwn yn cadw llygaid barcud ar eu perfformiad i sicrhau eu bod nhw’n cyflawni’r ymrwymiadau hyn.”

“Dylai cwsmeriaid fod yn ymwybodol bod cwmnïau yn cael ychwanegu chwyddiant at gostau dŵr a charthffosiaeth bob blwyddyn, felly efallai bydd eu bil yn dal i godi’n uwch na beth yw ar hyn o bryd, erbyn 2020. Bydd hyn yn gwneud drwg i rai cartrefi sydd eisoes yn ei chael hi’n anodd talu eu bil a byddwn yn rhoi pwysau ar gwmnïau dŵr i helpu i sicrhau eu bod nhw’n cael y cymorth sydd ei angen arnynt.”

Mae cyhoeddiad heddiw yn ddiwedd proses hir, sydd wedi gweld Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru a grwpiau cwsmeriaid sy’n herio, yn trafod yn galed gyda Dŵr Cymru, Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ac Ofwat i gyflwyno cynnig ar bris, gwasanaeth a buddsoddiad sy’n adlewyrchu beth mae cwsmeriaid yn ei dderbyn a beth maen nhw’n gallu ei fforddio.

Gallwch ddarllen manylion llawn penderfyniadau terfynol Ofwat ar brisiau a gwasanaethau cwmnïau dŵr yma

Categories: Cymraeg, Wales