Eich corff gwarchod, eich llais: Ymunwch â thrafodaeth gyhoeddus y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yng Nghasnewydd, De Cymru

Bydd defnyddwyr yng Nghymru yn cael llwyfan i leisio unrhyw bryderon am eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yng nghyfarfod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn ddiweddarach y mis hwn.

Ar 18 Tachwedd, bydd cwsmeriaid yn cael cyfle i glywed sut mae’r gwasanaethau a gânt gan Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn cymharu â pherfformiad cwmnïau dŵr yn Lloegr.

Bydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr hefyd yn trafod rhai o’r materion a’r datblygiadau allweddol sy’n effeithio ar ddefnyddwyr dŵr yn awr, a’r rhai a fydd yn effeithio arnynt yn y dyfodol, yng Nghanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon yng Nghasnewydd o 11am ymlaen.

Ar ddechrau’r cyfarfod, bydd defnyddwyr yn gallu codi unrhyw faterion a allai fod ganddynt ynglŷn â gwasanaethau dŵr neu garthffosiaeth gyda chynrychiolwyr y ddau gwmni dŵr yng Nghymru.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Rydym yn awyddus iawn i ddefnyddwyr ddod i ymuno â’r drafodaeth yng Nghasnewydd. Mae ein cyfarfodydd cyhoeddus yn un yn unig o’r ffyrdd y gallwn ni a defnyddwyr ddal eu cwmni dŵr i gyfrif a gweld pa mor dda y mae’n gweithredu.”

Anogir y rhai hynny a hoffai siarad Cymraeg i wneud hynny, ond dylent roi gwybod i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr o flaen llaw er mwyn i ni allu darparu gwasanaeth cyfieithu.

Ffoniwch swyddfa’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yng Nghymru ar 0292 023 9852 i gadarnhau y byddwch yn bresennol.

Bydd papurau ar gyfer y cyfarfod ar gael o 11 Tachwedd yn https://www.ccwater.org.uk/aboutus/regions/wales/

Categories: Cymraeg, Wales