Gallai ambell i glic ar gyfrifiannell mesurydd dŵr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr helpu i arbed miloedd yn fwy o gartrefi rhag gwastraffu arian.

Anogir cwsmeriaid d?r ledled Cymru a Lloegr i ymuno â miloedd o gartrefi sydd eisoes wedi defnyddio cyfrifiannell ar-lein y Cyngor Defnyddwyr D?r i weld a fyddai newid i fesurydd d?r yn arwain at arbedion mawr.

Mae oddeutu 50% o’r cwsmeriaid sydd wedi defnyddio’r gyfrifiannell wedi canfod y gallent wneud arbedion posibl trwy newid i fesurydd.

Ers ei lansio fis Ebrill diwethaf, mae cyfrifiannell hawdd i’w ddefnyddio’r Cyngor Defnyddwyr D?r, sy’n gorff gwarchod, wedi helpu bron 25,000 o gwsmeriaid d?r i ganfod arbedion posibl ar eu biliau d?r, o oddeutu £4.8 miliwn.

Ar gyfartaledd, cynyddodd biliau d?r £13 y mis diwethaf, felly, nid yw erioed wedi bod yn amser callach i gartrefi ddefnyddio’r gyfrifiannell, sy’n cynnwys costau mesuryddion diweddaraf 2013/14.

Mae’r gyfrifiannell ar gael ar hafan gwefan y Cyngor Defnyddwyr D?r ar www.ccwater.org.uk, a gellir ei chyrchu trwy ystod eang o lwyfannau, gan gynnwys ffonau clyfar a llechi. Gall pobl heb fynediad at y rhyngrwyd gysylltu â chynrychiolydd y Cyngor Defnyddwyr D?r ar 0121 345 1000, a fydd yn gallu eich cynorthwyo.

Dywedodd y Fonesig Yve Buckland, Cadeirydd y Cyngor Defnyddwyr D?r: “Gan fod biliau d?r 2013/14 wedi cynyddu gan £13 y mis diwethaf ar gyfartaledd, gallai defnyddio cyfrifiannell mesuryddion d?r y Cyngor Defnyddwyr D?r fod yn ffordd o leihau’r defnydd o dd?r ac arbed arian.”   Diwedd