GWARCHOTGI DŴR EISIAU CLYWED GAN DDEFNYDDWYR YN EI GYFARFOD NESAF YN WRECSAM

Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i fynychu cyfarfod nesaf Pwyllgor Cymru’r Cyngor Defnyddwyr D?r.

Cynhelir y cyfarfod ddydd Mawrth 22 Ionawr, o 11am tan 3.30pm, yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glynd?r, Wrecsam, LL11 2AW.

Ar ddechrau’r cyfarfod, bydd cynrychiolwyr o D?r Cymru a D?r Dyffryn Dyfrdwy ar gael i ymateb i gwestiynau cwsmeriaid a’r Cyngor Defnyddwyr D?r am eu gwasanaethau.

Bydd y Pwyllgor yn edrych ar sut mae cwmnïau yn perfformio; yn benodol o ran rhoi gwasanaeth dibynadwy da i gwsmeriaid a pha mor dda y maen nhw’n ymdrin â chwynion. Ymhlith pynciau eraill fydd ar yr agenda yw adnoddau d?r yng Nghymru, cynlluniau lleol i atal carthffosydd rhag gorlifo, a materion sy’n ymwneud â phob agwedd ar ansawdd d?r, gan gynnwys afliwiad.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cymru’r Cyngor Defnyddwyr D?r, “Mae cynnal ein cyfarfod yn gyhoeddus yn un ffordd o glywed gan gwsmeriaid a defnyddwyr d?r lleol, a’u galluogi i herio cynrychiolwyr o’r cwmnïau d?r a’r Cyngor Defnyddwyr D?r, i fynd i’r afael â’u pryderon yn uniongyrchol.”

Anogir y cyfranogwyr sydd eisiau siarad Cymraeg i wneud hynny, ond rhowch wybod i Gyngor Defnyddwyr D?r o flaen llaw er mwyn i ni allu darparu cyfieithiad.

I gadarnhau eich presenoldeb, ffoniwch swyddfa Cyngor Defnyddwyr D?r Cymru ar 0292 023 9852.   Diwedd

Categories: Cymraeg, Regions, Wales